Tuyển dụng giáo viên !!!!!!!

09/06/2018

Nhà trường cần tuyển  giáo viên tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm.

+ Yêu cầu : Nhanh Nhẹn , Năng Động , Yêu Nghề, Mến Trẻ ..

+ Mức Lương : Thỏa Thuận ..

+ Liên hệ : 0903456775