Hoạt động học trong ngày của các bạn lớp Mẫu giáo lớn

15/09/2018

Các con lớp mẫu giáo lớn hoạt động rất tích cực bố mẹ nhé 👏💪😘❤️IMG_5534 IMG_5535 IMG_5536 IMG_5537 IMG_5538 IMG_5539 IMG_5540 IMG_5541 IMG_5542 IMG_5543 IMG_5544 IMG_5545