Chưa phân mục

Các bài hát mầm non 12/09/2017

CON GÀ TRỐNG Con gà trống, có cái mào đỏ chân có cựa . Gà trống gáy ò... ó... o. Gà trống gáy ò... ó... o. LÀ CON MÈO (MỘNG LÂN) Là con mèo, kêu meo meo. Ai khóc mếu, là con mèo. Ngoan như bé là búp bê. LỜI CHÀO BUỔI SÁNG (NGUYỄN THỊ NHUNG) Con chào bố ạ ! Con chào mẹ...
Xem thêm