Chưa phân mục

Câu đố 25/09/2017

1. Con gì đuôi ngắn tai dài Mắt hồng lông mượt Có tài chạy nhanh Là con gì? (Đáp án: Con thỏ) 2. Thường nằm đầu hè Giữ cho nhà chủ Người lạ nó sủa Người quen nó mừng Là con gì? (Đáp án: Con chó) 3. Con gì kêu “Vít ! Vít! “ Theo mẹ ra bờ ao Chẳng khác mẹ tí nào Cũng lạch bà, lạch bạch Là con gì? (Đáp...
Xem thêm