Các bé tìm hiểu về cây ngô 😘❤️

29/08/2018

Cây ngô là mẹ
Bắp ngô là con
Thân mẹ gầy còm
Thân con béo chắc
Mỗi cây mấy bắp 
Hạt căng mẩy tròn
Dồn sức nuôi con
Mẹ đâu có tiếc
Tất cả vì con
Con ơi có biết 😘❤️

40352580_1068644879969493_7884428515041345536_n 40359286_1068644933302821_2128280638766186496_n 40376845_1068645029969478_2260180278427254784_n 40377688_1068644829969498_9004339296148127744_n 40406622_1068644999969481_7525870828261474304_n 40438319_1068644956636152_6732307287395794944_n