Lớp B2

Các bé đi xem múa rối nước😘😘 24/05/2018

Nhà trường tổ chức các bé đi xem múa rối nước,tiếp cận với nghệ thuật sân khấu dân gian truyền thống độc đáo, ra đời từ nền văn hóa lúa nước. Các bé rát háo hức tập trung xem biểu diễn, nét kính trọng nghệ thuật có từ rất lâu đời 😘😘

Xem thêm