Các bé đi xem múa rối nước😘😘

24/05/2018

Nhà trường tổ chức các bé đi xem múa rối nước,tiếp cận với nghệ thuật sân khấu dân gian truyền thống độc đáo, ra đời từ nền văn hóa lúa nước. Các bé rát háo hức tập trung xem biểu diễn,  nét kính trọng nghệ thuật có từ rất lâu đời  😘😘33239219_976661272501188_8181795596596674560_n 33298740_976660915834557_1686017745944051712_n 33322449_976660732501242_7545171676850290688_n 33360575_976660752501240_178416699572224000_n 33366801_976660632501252_1156172481317306368_n 33370057_976660872501228_2614611644096970752_n 33382023_976660392501276_73373589197291520_n 33384191_976660905834558_260961791998164992_n 33396857_976660615834587_6957001894510198784_n 33403355_976660979167884_1738040739180314624_n 33489051_976660865834562_3002431535769976832_n